QUEST dla biznesu

 
 
Kursy i szkolenia językowe dla firm

Dobra znajomość języków obcych daje możliwość wejścia na rynek międzynarodowy i nawiązywania kontaktów z zagranicznymi firmami czy klientami. Opanowanie języka biznesowego jest ogromną szansą dla rozwoju firmy i pracowników, a przede wszystkim dostarcza nieograniczone możliwości zawodowe.

Język angielski to język biznesu! Ale…

Obserwujemy duże zainteresowanie innymi językami, dlatego proponujemy kursy również z innych języków:

  • języka niemieckiego
  • języka francuskiego
  • języka hiszpańskiego
  • języka włoskiego
  • języka rosyjskiego

Nasze kursy i szkolenia językowe dedykowane są pracownikom firm, którzy chcieliby poszerzyć swoją znajomość języków obcych o słownictwo i zwroty potrzebne w codziennej pracy w biznesie oraz tych, którzy chcieliby nauczyć się nowego języka.

Kursy i szkolenia organizowane są na życzenie klienta i obejmują wskazany zakres tematyczny. Kursy mogą odbywać się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie lub w siedzibie firmy.

 

 

W sprawie kursów i szkoleń skontaktuj się z nami:

UEK, Pawilon F, pok. 208A
Biuro Kursów Językowych QUEST
kursy@quest.edu.pl
Telefon: 533-520-988

 

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.