TELC Deutsch B2+Beruf (Kod: )

TELC DEUTSCH B2+ Beruf

Prowadzący:
Sylwia Ślusarczyk

Czas trwania kursu: 40 godzin lekcyjnych

Opis:

Kurs skierowany jest do osób chcących zdawać egzamin TELC Deutsch B2+ Beruf. Egzamin potwierdza umiejętność skutecznego komunikowania się w języku niemieckim w sytuacjach zawodowych. Odpowiada czwartemu poziomowi (B2) w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Kurs polecany jest studentom, którzy uczęszczali na lektorat na poziomie B2, osobom, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w firmach współpracujących z klientem niemieckojęzycznym, chciałyby odbyć praktykę zawodową w krajach niemieckojęzycznych lub oferują swoje produkty lub usługi w krajach niemieckiego obszaru językowego.
Na kursie można rozwinąć umiejętności mówienia, pisania, czytania oraz słuchania w kontekście języka zawodowego. Można go również potraktować jako trening przed egzaminem standaryzowanym, który odbywa się na zakończenie lektoratu.
Certyfikaty TELC są uznawane na całym świecie i ważne bezterminowo.

Zakres:

Egzamin TELC Deutsch B2+ Beruf testuje praktyczną znajomość języka niemieckiego w obszarze życia zawodowego na poziomie średniozaawansowanym wyższym i sprawdza cztery sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienie.
Egzamin pisemny składa się z następujących części:

 • Leseverstehen (Rozumienie tekstu pisanego)
 • Schreiben (Pisanie)
 • Hörverstehen (Rozumienie ze słuchu)
 • Sprachbausteine (Test leksykalno-gramatyczny)
 • Mündliche Prüfung (Egzamin ustny)

Egzamin ustny jest przeprowadzany w parach i składa się z następujących części:

 • Präsentieren (Prezentacja)
 • Diskutieren (Dyskusja)
 • Verhandeln (Negocjacje)

Cele:

Posiadanie certyfikatu TELC Deutsch B2+ Beruf potwierdza kompetencje językowe niezbędne w sytuacjach związanych z wykonywaną pracą zawodową. Osoby na poziomie B2 potrafią płynnie komunikować się z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego w życiu codziennym i zawodowym.
Egzaminy TELC uznawane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Certyfikat TELC B2+ Beruf jest ceniony wśród pracodawców.

Rezultaty (wyrażone przez mierniki i wskaźniki realizacji):

Po ukończonym kursie uczestnik potrafi:

 • zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy biznesowe,
 • porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron,
 • w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań, sformułować standardowe pisma biznesowe, prowadzić rozmowy telefoniczne i handlowe z klientami i partnerami firmy.poziom:
lektor:
termin:
Cena: 699 PLN
Dostępna ilość miejsc: 12
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.