TELC Deutsch B1 + Beruf (Kod: )

TELC DEUTSCH B1+ Beruf


Prowadzący:
Agnieszka Kądziołka-Zaręba

Czas trwania kursu: 40 godzin lekcyjnych

Opis:

Kurs skierowany jest do osób chcących zdawać egzamin TELC Deutsch B1+ Beruf. Egzamin potwierdza umiejętność skutecznego komunikowania się w języku niemieckim w sytuacjach zawodowych. Odpowiada trzeciemu poziomowi (B1) w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Kurs polecany jest studentom, którzy uczęszczali na lektorat na poziomie B1. Na kursie można rozwinąć umiejętności mówienia, pisania, czytania oraz słuchania w kontekście języka zawodowego. Można go również potraktować jako trening przed egzaminem standaryzowanym, który odbywa się na zakończenie lektoratu.
Certyfikaty TELC są uznawane na całym świecie i ważne bezterminowo.

Zakres:

Egzamin TELC Deutsch B1+ Beruf testuje praktyczną znajomość języka niemieckiego w obszarze życia zawodowego na poziomie średniozaawansowanym i sprawdza cztery sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienie.
Egzamin pisemny składa się z następujących części:

 • Leseverstehen (Rozumienie tekstu pisanego)
 • Sprachbausteine (Test gramatyczno-leksykalny)
 • Hörverstehen (Rozumienie ze słuchu)
 • Schriftlicher Ausdruck (Wypowiedź pisemna)
 • Mündliche Prüfung (Egzamin ustny)

Egzamin ustny jest przeprowadzany w parach lub pojedynczo i składa się z następujących części:

 • Kontaktaufnahme (Nawiązanie kontaktu)
 • Gespräch über ein Thema (Rozmowa na określony temat)
 • Gemeinsam eine Aufgabe lösen (wspólne rozwiązywanie problemu)

Cele:

Posiadanie certyfikatu TELC Deutsch B1+ Beruf potwierdza znajomość języka niemieckiego zawodowego w stopniu średniozaawansowanym. Osoby na poziomie B1 potrafią z łatwością komunikować się z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego.
Egzaminy TELC uznawane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Posiadanie certyfikatu będzie dodatkowym atutem podczas ubiegania się o pracę zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Rezultaty (wyrażone przez mierniki i wskaźniki realizacji):

Po ukończonym kursie uczestnik potrafi:

 • zrozumieć główne wątki przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych danej osobie spraw i zdarzeń z życia zawodowego,
 • poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w pracy,
 • formułować proste i spójne wypowiedzi na tematy życia zawodowego,
 • opisywać doświadczenia, zdarzenia i zamierzenia oraz formułować usprawiedliwienia bądź wyjaśnienia w kontekście zawodowym.
poziom:
lektor:
termin:
Cena: 699 PLN
Dostępna ilość miejsc: 12
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.