TELC Deutsch A2 + Beruf (Kod: )

TELC DEUTSCH A2+ Beruf

Prowadzący:
Anna Piwowarczyk

Czas trwania kursu: 40 godzin lekcyjnych

Opis:

Kurs skierowany jest do osób chcących zdawać egzamin TELC Deutsch A2+ Beruf. Egzamin poświadcza podstawową znajomość języka. Odpowiada drugiemu poziomowi kompetencji (A2) sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Kurs polecany jest studentom, którzy uczęszczali na lektorat na poziomie A2. Na kursie można rozwinąć umiejętności mówienia, pisania, czytania oraz słuchania w kontekście zawodowym. Można go również potraktować jako trening przed egzaminem standaryzowanym, który odbywa się na zakończenie lektoratu.
Certyfikaty TELC są uznawane na całym świecie i ważne bezterminowo.

Zakres:

Egzamin TELC Deutsch A2+ Beruf testuje praktyczną znajomość języka niemieckiego zawodowego na poziomie podstawowym i sprawdza cztery sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienie.
Egzamin pisemny składa się z następujących części:

  • Lesen (Czytanie)
  • Strukturen/Wortschatz (Słownictwo i gramatyka)
  • Hören (Słuchanie)
  • Sprechen (Mówienie)

Egzamin ustny jest przeprowadzany w parach i składa się z następujących części:

  • Über sich sprechen (przedstawienie się)
  • Über einen Beruf sprechen (przedstawić zawód)
  • Gemeinsam etwas planen (wspólne rozwiązywanie problemu w kontekście zawodowym)

Cele:

Posiadanie certyfikatu TELC Deutsch A2+ Beruf potwierdza znajomość języka niemieckiego w stopniu wystarczającym, aby porozumiewać się w sytuacjach życia codziennego oraz zawodowego.
Egzaminy TELC uznawane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Posiadanie certyfikatu będzie dodatkowym atutem podczas ubiegania się o pracę zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Rezultaty (wyrażone przez mierniki i wskaźniki realizacji):

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi:

  • zrozumieć i stosować często używane wyrażenia w sytuacjach z życia zawodowego,
  • porozumieć się w prostych, rutynowych sytuacjach, wymagających jedynie wymiany informacji na znane i typowe tematy w środowisku pracy,
  • opisać w prosty sposób swoje wykształcenie, zajmowane stanowisko, wykonywane czynności.
poziom:
lektor:
termin:
Cena: 699 PLN
Dostępna ilość miejsc: 12
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.