rosyjski B2 (Kod: )

Kurs adresowany jest do osób posługujących się językiem rosyjskim na poziomie B1 i pragnących kontynuować naukę na poziomie B2. Kurs ten jest idealnym sposobem na podniesienie swoich umiejętności językowych.

Kurs trwa 30 godzin zajęć lekcyjnych (spotkania raz w tygodniu).
Kurs prowadzą najlepsi lektorzy z Centrum Językowego UEK.
Zajęcia odbywają się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Celem kursu jest doskonalenie rozumienia dłuższych wypowiedzi , wykładów, dyskusji, selekcji i analiza informacji z rozyjskojęzycznych źródeł (materiały audio, video, źródła internetowe). Kursanci zostaną zapoznani z formą listu motywacyjnego i CV, bedą także w stanie przedstawic siebie, swoje przedsiębiorstwo, plany biznesowe. Rozbusowany zostanie zasób słownictwa specjalistycznego obejmujący zakres korespondencj handlowej i rozmów służbowych.

KURS OBEJMUJE:

tresci merytoryczne:

  • Poszukiwanie pracy: czytanie ogłoszeń, selekcja informacji, plany, cele i perspektywy zawodowe, pisanie CV, listu motywacyjnego, negocjowanie warunków zatrudnienia, rozmowa kwalifikacyjna.
  • Struktura firmy i środowisko służbowe.
  • Kontakt z klientem: rozmowy służbowe, wybrane zagadnienia korespondencji handlowej, ustna i pisemna wymiana informacji.

materiał gramatyczno-leksykalny:

  • struktury leksykalno-gramatyczne charakterystyczne dla listów formalnych i nieformalnych, e-maili, notatek, raportów, prezentacji,
  •  stopniowanie przymiotników - stopień wyższy i najwyższy,
  • strona bierna,
  • imiesłowy: imiesłów przymiotnikowy czynny czasu teraźniejszego, imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego, imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego, imiesłów przymiotnikowy bierny czasu przeszłego, imiesłów przysłówkowy współczesny, imiesłów przysłówkowy uprzedni.

Jeżeli jesteś zainteresowany kursem, którego nie mamy aktualnie w ofercie, 
napisz do nas na adres
 
kursy@quest.edu.pl

poziom:
lektor:
grupa/termin:
Cena: 549 PLN
Ilość wolnych miejsc: 11
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.