LCCI (Kod: )

Weź udział w kursie, zdaj egzamin, odbierz Certyfikat – to Ci się OPŁACI!
Certyfikaty LCCI ułatwią Ci:
 • Zdobycie wymarzonej pracy - To Twój "PASSPORT TO EMPLOYMENT".
  Są one dobrze znane pracodawcom w Polsce i za granicą oraz wysoko przez nich cenione.
  Są dowodem znajomości języka obcego w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej w Polsce.
 • Wyjazd na stypendium zagraniczne.
  Zwalniają Cię z egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem nawet 6 punktów.
 • Uzyskanie zwolnienia z egzaminu końcowego z języka angielskiego po 4-semestralnym kursie Business English na UEK na podstawie dyplomu LCCI.
  Więcej informacji o zwolnieniach znajdziesz tutaj http://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/705

 • Zgromadzenie większej ilości punktów za dodatkowe osiągnięcia naukowe.
  Komisje stypendialne akceptują uzyskane certyfikaty językowe od poziomu B2.
  Im więcej zgromadzonych punktów, tym większe szanse otrzymania stypendium.

LCCI 2

LCCI 2 English for Business

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu LCCI English for Business level 2 (B1/B2.
Jest również znakomitą okazją do podniesienia swoich umiejętności językowych.
Osoba uczęszczająca na kurs LCCI English for Business level 2 powinna posługiwać się językiem angielskim na poziomie B1 lub B2.

Kursy intensywne, które rozpoczynają się najpóźniej w trzecim tygodniu października przygotowują do egzaminu LCCI w styczniu (można również
zdawać ten egzamin w kwietniu w zależności od indywidualnych preferencji).
Kursy standardowe
przygotowują do egzaminu w kwietniu lub czerwcu.
Kurs intensywny to 10 spotkań po cztery godziny lekcyjne (180 minut), kurs standardowy - 13 spotkań po trzy godziny lekcyjne (135 minut) lub 19 spotkań po dwie godziny lekcyjne (90 min.)
Jedno spotkanie
w każdym z tych kursów jest przeznaczone na napisania egzaminu próbnego (mock exam) i trwa 180 minut. 
W zależności od ustaleń z grupą ilość i częstotliwość spotkań może ulec zmianie (przy niezmiennej ilości 40 godzin ogółem).

Informacja o terminie spotkania organizacyjnego zostanie Państwu przekazana poprzez adres email podany w formularzu
zgłoszeniowym po uzbieraniu się grupy kursowej (minimum 11 osób).

Kurs trwa 40 godzin* lekcyjnych zajęć i przygotowuje do egzaminów w styczniu, kwietniu lub czerwcu.
(*niezależnie od trybu realizacji: standardowy - 13 spotkań, intensywny - 10 spotkań)

Kurs prowadzą najlepsi lektorzy z Centrum Językowego UEK.
Zajęcia odbywają się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kurs obejmuje:

 • Powtórkę i poszerzenie słownictwa biznesowego, przydatnego w rozmowach na różne tematy, np. warunki pracy,
  handel zagraniczny, współczesne środki komunikacji, reklama i promocja, itd.
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych potrzebnych w świecie biznesu, takich jak umiejętność prowadzenia
  korespondencji biznesowej, pisania listów, notatek służbowych, ulotek, artykułów prasowych, itd.
 • Poznanie różnych stylów komunikacji od przekazów nieformalnych (nauczysz się komunikacji w różnych sytuacjach
  społecznych takich jak rozmowa z klientem, dostawcą, przełożonym) po ich formalne odpowiedniki (listy, raporty,
  notatki służbowe, ulotki, artykuły prasowe, przygotowywać streszczenia krótkich tekstów o tematyce biznesowej itd.).
 • Przygotowanie do części Listening egzaminu poprzez odsłuchiwanie i analizowanie krótkich dialogów, rozmów
  telefonicznych, nagranych wiadomości, wystąpień na żywo, oficjalnych komunikatów (ogłoszenia) oraz reklam
  i wiadomości radiowych.
 • Zapoznanie z poszczególnymi częściami egzaminu. Omówienie technik i procedur zdawania egzaminu.
  Prezentacja przykładowych pytań egzaminacyjnych, analiza błędów.
 • Egzamin próbny (mock exam), którego wyniki szczegółowo omawiane są na zajęciach.

UWAGA! Prosimy pamiętać, że główną i najważniejszą częścią egzaminu LCCI English for Business jest
Reading and Writing, dlatego najwięcej czasu na zajęciach poświęca się rozumieniu tekstu pisanego
i różnym formom korespondencji biznesowej.

koszt kursu: 699 zł

Po kursie:

Po skończonym kursie istnieje możliwość zdawania egzaminu LCCI w Centrum Egzaminacyjnym
przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, informacje o egzaminie
i zapisy znajdują się na: http://cj.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/egzaminy/id/1

 

LCCI 2 English for Tourism

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu LCCI English for Tourism level 2.
Jest również znakomitą okazją do podniesienia swoich umiejętności językowych.
Osoba uczęszczająca na kurs LCCI English for business Tourism level 2 powinna posługiwać się językiem angielskim na poziomie B1 lub B2.

Kursy standardowe przygotowują do egzaminu w kwietniu lub czerwcu, obejmuje 19 spotkań (2 godziny lekcyjne).

Termin zajęć (dzień i godzina) zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym po skompletowaniu się grupy kursowej (minimum 11 osób).
Informacja o terminie spotkania organizacyjnego zostanie Państwu przekazana poprzez adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych zajęć.
Kurs prowadzą najlepsi lektorzy z Centrum Językowego UEK.
Zajęcia odbywają się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kurs obejmuje:

 • Powtórkę i poszerzenie słownictwa biznesowego, przydatnego w rozmowach na różne tematy, np. warunki pracy,
  handel zagraniczny itp.
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych potrzebnych w świecie biznesu, takich jak: umiejętność
  prowadzenia korespondencji biznesowej, pisania listów, notatek służbowych, ulotek itp.
 • Poznanie różnych stylów komunikacji od przekazów nieformalnych (np. dyskusja między dwoma pracownikami,
  nieformalna notatka służbowa) po ich formalne odpowiednik (list biznesowy, raport, memorandum, itp.).
 • Zapoznanie z poszczególnymi częściami egzaminu. Omówienie technik i procedur zdawania egzaminu.
  Prezentacja przykładowych pytań egzaminacyjnych, analiza błędów.
 • Egzamin próbny (mock exam), którego wyniki szczegółowo omawiane są na zajęciach.

  koszt kursu: 699 zł

Po kursie:

Po skończonym kursie istnieje możliwość zdawania egzaminu LCCI w Centrum Egzaminacyjnym
przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, informacje o egzaminie i zapisy
znajdują się na: http://cj.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/egzaminy/id/1

LCCI 3

LCCI 3 English for Business

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu LCCI English for Business level 3.
Jest również znakomitą okazją do podniesienia swoich umiejętności językowych.
Osoba uczęszczająca na kurs LCCI English for Business level 3 powinna posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 lub C1.

Kursy intensywne, które rozpoczynają się najpóźniej w trzecim tygodniu października przygotowują do egzaminu LCCI w styczniu (można również 
zdawać ten egzamin w kwietniu w zależności od indywidualnych preferencji).
Kursy standardowe 
przygotowują do egzaminu w kwietniu lub czerwcu
i rozpoczynają się do końca października.
Kurs intensywny to 10 spotkań po cztery godziny lekcyjne (180 minut), kurs standardowy - 13 spotkań po trzy godziny lekcyjne (135 minut) lub 19 spotkań po dwie godziny lekcyjne (90 min.)
Jedno spotkanie w każdym z tych kursów jest przeznaczone na napisania egzaminu próbnego (mock exam) i trwa 180 minut. 
W zależności od ustaleń z grupą ilość i częstotliwość spotkań może ulec zmianie (przy niezmiennej ilości 40 godzin ogółem).W zależności od ustaleń z grupą ilość i częstotliwość spotkań może ulec zmianie (przy niezmiennej ilości 40 godzin ogółem).

Dany kurs przygotowuje do konkretnej sesji egzaminacyjnej LCCI (styczeń, kwiecień, czerwiec) - jeżeli grupa zbierze się
zbyt późno, konieczne będzie ustalenie dodatkowych spotkań, aby ukończyć kurs przed terminem egzaminu certyfikowanego.
Terminy dodatkowych spotkań będą ustalane na zajęciach z grupą (informacje o terminach będą przekazywane drogą mailową
przez Biuro Kursów Językowych).

W przypadku wybrania opcji - kurs z terminem do ustalenia, informacja o terminie spotkania organizacyjnego zostanie Państwu przekazana poprzez adres email podany w formularzu
zgłoszeniowym po uzbieraniu się grupy kursowej (minimum 11 osób).


Kurs obejmuje:

 • 40 godzin lekcyjnych zajęć, w tym egzamin próbny (mock exam).
  Powtórkę i poszerzenie słownictwa biznesowego, niezbędnego do zdania obowiązkowej części egzaminu LCCI -
  Reading and Writing  (np. warunki pracy, handel zagraniczny itp.).
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych potrzebnych w świecie biznesu,
  takich jak: umiejętność prowadzenia korespondencji biznesowej, pisania listów, notatek służbowych, ulotek itp.
 • Poznanie różnych stylów komunikacji od przekazów nieformalnych (np. dyskusja między dwoma pracownikami, nieformalna notatka służbowa) po ich formalne odpowiedniki (list biznesowy, raport, memorandum, itp.).
 • Krótkie przygotowanie do dwóch opcjonalnych części egzaminu: Speaking i Listening  (zapoznanie z wymogami egzaminacyjnymi, przedstawienie przykładowych tematów itp.).
 • Zapoznanie z poszczególnymi częściami egzaminu. Omówienie technik i procedur zdawania egzaminu.
  Prezentacja przykładowych pytań egzaminacyjnych, analiza błędów.
 • Egzamin próbny (mock exam), którego wyniki szczegółowo omawiane są na zajęciach.

UWAGA! Prosimy pamiętać, że główną i najważniejszą częścią egzaminu LCCI English for Business jest
Reading and Writing, dlatego najwięcej czasu na zajęciach poświęca się rozumieniu tekstu pisanego
i różnym formom korespondencji biznesowej.

Kurs prowadzą najlepsi lektorzy z Centrum Językowego UEK.
Zajęcia odbywają się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

koszt kursu: 699 zł

Po kursie:

Po skończonym kursie istnieje możliwość zdawania egzaminu LCCI w Centrum Egzaminacyjnym
przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, informacje o egzaminie
i zapisy znajdują się na: http://cj.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/egzaminy/id/1

LCCI 4

LCCI 4 English for Business

Kurs, przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu LCCI English for Business level 4.
Jest również znakomitą okazją do podniesienia swoich umiejętności językowych.
Osoba uczęszczająca na kurs LCCI English for business level 4 powinna posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 lub C2.
 
Kursy standardowe, rozpoczynające się w październiku przygotowują do zdawania egzaminu certyfikowanego w sesji kwietniowej.

Termin zajęć (dzień i godzina) zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym po skompletowaniu się grupy kursowej (minimum 11 osób).

W zależności od preferecji uczestników zajęcia mogą odbywać się również w soboty i niedziele.

Informacja o terminie spotkania organizacyjnego zostanie Państwu przekazana poprzez adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych zajęć.
Kurs prowadzą najlepsi lektorzy z Centrum Językowego UEK.
Zajęcia odbywają się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kurs obejmuje:
 • Powtórkę i poszerzenie słownictwa biznesowego, przydatnego w rozmowach na różne tematy, np. warunki pracy, handel zagraniczny itp.
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych potrzebnych w świecie biznesu, takich jak: umiejętność prowadzenia korespondencji
  biznesowej, pisania listów, notatek służbowych, ulotek itp.
 • Poznanie różnych stylów komunikacji od przekazów nieformalnych (np. dyskusja między dwoma pracownikami, nieformalna notatka służbowa)
  po ich formalne odpowiedniki (list biznesowy, raport, memorandum, itp.).
 • Przygotowanie do części Listening egzaminu poprzez odsłuchiwanie i analizowanie krótkich dialogów, rozmów telefonicznych, nagranych wiadomości,
  wystąpień na żywo, oficjalnych komunikatów (ogłoszenia) oraz reklam i wiadomości radiowych.
 • Zapoznanie z poszczególnymi częściami egzaminu. Omówienie technik i procedur zdawania egzaminu. Prezentacja przykładowych
  pytań egzaminacyjnych, analiza błędów.
 • Egzamin próbny (mock exam), którego wyniki szczegółowo omawiane są na zajęciach

  UWAGA! Prosimy pamiętać, że główną i najważniejszą częścią egzaminu LCCI English for Business jest
  Reading and Writing, dlatego najwięcej czasu na zajęciach poświęca się rozumieniu tekstu pisanego
  i różnym formom korespondencji biznesowej.

  koszt kursu: 899 zł
Po kursie:

Po skończonym kursie istnieje możliwość zdawania egzaminu LCCI w Centrum Egzaminacyjnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
informacje o egzaminie i zapisy znajdują się na: http://cj.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/egzaminy/id/1

Większość kursów wzbogacana jest o element e-learningowy.

Kursy prowadzone są w trybie standardowym lub intensywnym. Jeśli kurs uruchomiony zostanie na 13 tygodni przed sesją egzaminacyjną LCCI, to jego zajęcia prowadzone są w trybie standardzowym. Jeśli natomiast kurs wystartuje później niż na 13 tygodni przed sesją egzaminacyjną LCCI to będzie on miał formę intensywną - kilka razy spotkania będą odbywać się dwa razy w tygodniu (lektor ustala to z indywidualnie z grupą).

rodzaj: Wybierz jeden z dostępnych poziomów
poziom:
tryb:
lektor: Do którego lektora chciałbyś uczęszczać na zajęcia?
grupa/termin:
dodatkowe informacje:
Cena: 699 PLN
Ilość wolnych miejsc: 63
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.