IELTS (Academic) (Kod: a_ielts01)

Prowadzący kurs w zależności od sprawdzanych umiejętności:
Jolanta Regucka-Pawlina
Agnieszka Krawczuk
Małgorzata Pociej

Czas trwania kursu: 40 godzin lekcyjnych (wyłącznego przygotowania do umiejętności egzaminacyjnych - exam skills)

Termin: środy - 16:00 - 19:15

Opis:
Kurs skierowany jest do osób chcących zdawać egzamin IELTS (International English Language Testing System) w wersji papierowej, będących na poziomie zaawansowania B2-C1 według skali CEFR. Podczas kursu będzie można nauczyć się prowadzenia konwersacji, odpowiedniego słownictwa, tworzenia szeregu wypowiedzi pisemnych (eseje, rozprawki, opisy wykresów, pisma formalne), czytania ze zrozumieniem oraz jak poprawnie rozwiązywać testy ze słuchania – wszystkie umiejętności wymagane na egzaminie IELTS. Przygotowanie do tego egzaminu umożliwia rozwinięcie umiejętności dzięki którym posiadacz certyfikatu będzie płynnie i pewnie posługiwał się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich.W ramach kursu planowany jest mock exam weryfikujący wszystkie umiejętności sprawdzane na egzaminie.

Kurs obejmuje materiały w formie podręcznika i zeszytu ćwiczeń, który student otrzyma na pierwszych zajęciach.

Zakres:
IELTS spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiejętności:

  • LISTENING - słuchanie
  • READING - rozumienie tekstów pisanych
  • WRITING - pisanie
  • SPEAKING - mówienie

IELTS sprawdza znajomość języka używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym i jest dostępny w dwóch wersjach: Academic i General Training.

Wybór danej wersji jest uzależniony od wymogów stawianych przez daną instytucję, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin IELTS

Cele:
IELTS jest międzynarodowym standardem służącym ocenie znajomości języka angielskiego u osób aplikujących na zagraniczne studia lub do pracy. Celem, obok rozwijania umiejętności językowych, jest przygotowanie kandydatów do zdania egzaminu na jak najlepszą ocenę:

  • Zdanie egzaminu IELTS na ocenę powyżej 6-7 punktów jest warunkiem przyjęcia na większość anglojęzycznych instytucji edukacyjnych na świecie (w tym w szczególności w Wielkiej Brytanii, Ameryce, Kanadzie, Australii i nawet na niektórych uniwersytetach azjatyckich).
  • Wynik powyżej 6.5 punktów, stanowi potwierdzenie poziomu zaawansowanego z języka angielskiego oraz dowodzi, że egzaminowany swobodnie posługuje się nim w mowie i piśmie.
Rezultaty (wyrażone przez mierniki i wskaźniki realizacji):
Po skończonym kursie kandydaci powinni:
  • posiadać umiejętność logicznego argumentowania i poprawnego wysuwania wniosków, czytania ze zrozumieniem tekstów o charakterze akademickim (w czasopismach i magazynach naukowych)
  • posiadać znajomości praktycznego słownictwa
  • posiadać umiejętność wypowiedzi na różne tematy, również użyciem języka formalnego oraz uwzględnieniem abstrakcyjnych kwestii i aspektów danego tematu.
Wyniki testu są ważne jedynie dwa lata od dnia zdawania.
Stara cena: 1299 PLN
Cena: 999 PLN
Dostępna ilość miejsc: 11
Ilość:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.