Polityka Prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę – a więc w celu zawarcia umowy o szkolenie językowe. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest:

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
NIP 676-228-17-10, KRS 0000216824

II. SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

Gromadzimy i przetwarzamy tylko dane niezbędne do zawarcia umowy i to przez możliwie najkrótszy czas,
Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko upoważnieni pracownicy Fundacji, którzy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
System IT kursów Guest  oraz procedury wewnątrz firmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

III. DANE OSOBOWE, CEL I CZAS PRZECHOWYWANIA

A. Rejestracja i złożenie zamówienia

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w systemie Quest, podpisania umowy na kształcenie językowe i kontaktu z kursantem.

W trakcie rejestracji prosimy o podanie takich danych jak:

imię i nazwisko
PESEL i numer dokumentu tożsamości
e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji
numer telefonu – niezbędny w przypadku konieczności kontaktu

B. Okres przechowywania

Dane przechowywane są przez okres trwania kursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu rejestracji, z zastrzeżeniem sytuacji w której kursant prosi o wystawienie faktury ( w tym wypadku dane przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wystawienie faktury).

IV. COOKIES - TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE POBIERANE SĄ AUTOMATYCZNIE PO WEJŚCIU NA WWW.QUEST.EDU.PL

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Quest.

W ramach www.quest.edu.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach Quest.edu.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach www.quest.edu.p; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach www.quest.edu.pl;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych www.quest.edu.pl;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu www.quest.edu.pl;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.quest.edu.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.quest.edu.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. www.quest.edu.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.quest.edu.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z www.quest.edu.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.quest.edu.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.quest.edu.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

www.quest.edu.pl korzysta z serwerów Kei.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i oprogramowania sklepowego stworzonego dla CMSa Joomla przez firmę MAXXmarketing GmbH. Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. www.quest.edu.pl (cookies)

www.quest.edu.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.quest.edu.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania www.quest.edu.pl do Twoich potrzeb.

Wykorzystujemy cookies do:

zapamiętania zalogowania;

zapamiętania zawartości Twojego koszyka;

zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.quest.edu.pl;

tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.quest.edu.pl;

personalizowania wyglądu www.quest.edu.pl przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.quest.edu.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.quest.edu.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Korzystamy ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej www.quest.edu.pl lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Bardzo starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych nie odpowiadamy jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

www.quest.edu.pl  wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane podane w trakcie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Fundacje Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i co do zasady nie są przekazywane innym podmiotom.

Jedynym wyjątkiem są szczególne sytuacje, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych innym podmiotom. W przypadku Fundacji UEK takim podmiotem jest biuro księgowo-rachunkowe prowadzące księgowość fundacji.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawarł z tym podmiotem stosowną umowę powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

VI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI QUEST

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Quest.

O takiej zmianie Fundacja powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

VII. TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

dostępu do danych osobowych;

sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zastrzegamy jednak, że brak podania danych osobowych i brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację twojego zamówienia.

VIII. KONTAKT

Quest kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: fundacja@uek.krakow.pl

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.