Angielski

QUEST

Francuski
Hiszpański
Niemiecki
Rosyjski
Włoski

ACADEMIC ENGLISH

Jesteś na studiach magisterskich lub doktoranckich?

A może jesteś już po studiach i rozwijasz swoją karierę na uczelni?

Zawsze marzyłeś o udziale w międzynarodowych konferencjach w roli mówcy?

Chcesz prowadzić zajęcia w języku angielskim? 

Jeśli odpowiedziałeś na którekolwiek z tych pytań TAK, to nowy kurs z języka angielskiego, który oferujemy jest własnie dla Ciebie!
Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich jak również dla nauczycieli akademickich, którzy pragną podnieść swoje kompetencje językowe w zakresie akademickim. Pozwoli  także zapoznać się i przećwiczyć  typowe formy wypowiedzi pisemnych np. artykuły , eseje, abstrakty, notki biograficzne, stosując właściwe struktury i słownictwo. 
Musisz jedynie znać angielski już na poziomie B2.
Kurs obejmuje 60 godzin zajęć lekcyjnych z podziałem na cały rok akademicki. 
Zajęcia będzie prowadziła mgr Jolanta Regucka-Pawlina.
logo QUEST

QUEST

Kursy językowe

kursy@quest.edu.pl

Telefon: 533-520-988

Biuro czynne

Poniedziałek-Piątek 900-1500

Kampus UEK

Rakowicka 27, paw. F, pokój 208A

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.