Angielski

QUEST

Francuski
Hiszpański
Niemiecki
Rosyjski
Włoski

Kurs LCCI 2!

 
W tym semestrze kurs LCCI 2 - English for Business  
będzie odbywał się w poniedziałki o godzinie 17:15-19:30. 
 
Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc w grupie.
Jest to ostatnia okazja, żeby dołączyć -
zdać egzamin certyfikowany
jeszcze w czerwcu
i uzyskać zwolnienie z egzaminu standaryzowanego.
 
Warto też pamiętać,  że certyfikaty LCCI to nie tylko
zwolnienie z egzaminu standaryzowanego,
jest to przede wszystkim bardzo mocny atut w CV!
 
Bądź konkurencyjny na rynku pracy i zdobądź certyfikat!

 

 

logo QUEST

QUEST

Kursy językowe

kursy@quest.edu.pl

Telefon: 533-520-988

Biuro czynne

Poniedziałek-Piątek 900-1500

Kampus UEK

Rakowicka 27, paw. F, pokój 208A

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.