Angielski

QUEST

Francuski
Hiszpański
Niemiecki
Rosyjski
Włoski

Ostatnia szansa!

 

Mamy ostatnie miejsca w grupach:

1. czwartki [ 17:00 - 19:15] -->  Kurs LCCI 2 - English for Business, zajęcia prowadzone przez
 mgr Małgorzatę Budę

 

2.  poniedziałki [ 16:45 - 19:00] --> kurs LCCI 3 - English for Business, zajęcia prowadzone  przez mgr Lidię Zielińską

 

3.  poniedziałki [ 11:30 - 13:45] --> kurs A2 kontynuacja - zajęcia po egzaminie standaryzowanym z języka hiszpańskiego na poziomie A1/A2, zajęcia prowadzone przez mgr Jakuba Pytkę

 

4.  termin zajęć do ustalenia --> kurs z języka włoskiego na poziomie A2/B1zajęcia prowadzone przez mgr Annę Maturę

 

Zachęcamy do udziału

w naszych kursach!

logo QUEST

QUEST

Kursy językowe

kursy@quest.edu.pl

Telefon: 533-520-988

Biuro czynne

Poniedziałek-Piątek 900-1500

Kampus UEK

Rakowicka 27, paw. F, pokój 208A

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.