TELC Deutsch (Kod: )

Uzyskanie certyfikatu TELC:

 • zwiększa szanse zatrudnienia na stanowiskach z wymaganą udokumentowaną znajomością niemieckiego,
 • potwierdza znajomość j. niemieckiego przy ubieganiu się o stypendia zagraniczne,
 • daje szanse zatrudnienia za granicą, nie tylko w krajach niemieckojęzycznych,
 • zwalnia z egzaminu standaryzowanego z j. niemieckiego na UEK.

Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych (45 min.) i przygotowuje do egzaminów: TELC Deutsch ZD (Zertifikat Deutsch) B1, Deutsch A2+ Beruf bądź odpowiednio Deutsch B2+ Beruf (zamiast ZDfB).
Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lub 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (zgodnie z życzeniem Kursantów), po skompletowaniu się grupy kursowej (minimum 8 osób)
W ramach kursu przeprowadzany jest egzamin próbny, który daje szansę oceny postępów poczynionych przez Kursantów i pomaga podjąć decyzję o terminie przystąpienia do właściwego egzaminu.

ZD (Zertifikat Deutsch) B1

Kurs obejmuje:

 • Rozumienie informacji zawartych w codziennych dialogach i komunikatach, które można usłyszeć w miejscach publicznych,
  w radiu i przeczytać w artykułach prasowych.
 • Pisanie spójnych prywatnych lub półoficjalnych wiadomości, jak np. list czy e-mail.
 • Prowadzenie nieskomplikowanej konwersacji na interesujący temat
 • Ćwiczenie umiejętności wyjaśniania swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji,
  rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
 • Ćwiczenie struktur językowych.
 • Zapoznanie się z poszczególnymi częściami egzaminu. Omówienie technik i procedur, prezentacja przykładowych zadań testowych.
 • Egzamin próbny (Probeprüfung), którego wyniki szczegółowo omawiane są na zajęciach.

Po kursie:
Po skończonym kursie istnieje możliwość zdawania egzaminu TELC w Centrum Egzaminacyjnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, informacje o egzaminie i zapisy znajdują się na: http://cj.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/egzaminy/id/2

A2+Beruf

Kurs obejmuje:

Ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych potrzebnych w życiu zawodowym:

 • porozumiewanie się w typowych sytuacjach zawodowych,
 • czytanie, rozumienie i formułowanie prostych listów oficjalnych (zapytanie, zamówienie, reklamacja),
 • rozumienie nieskomplikowanych tekstów fachowych na danym poziomie (instrukcje, opisy otoczenia zawodowego, notatki biurowe, ogłoszenia prasowe),
 • prowadzenie krótkich rozmów telefonicznych,
 • krótkie formy komunikacji pisemnej (maile, monity, listy),
 • powtórzenie i poszerzenie ogólnego słownictwa na danym poziomie,
 • stosowanie reguł gramatycznych we wszystkich sprawnościach językowych na poziomie A2.
Zapoznanie się z poszczególnymi częściami egzaminu. Omówienie technik i procedur, prezentacja przykładowych zadań testowych.

Po kursie:
Po skończonym kursie istnieje możliwość zdawania egzaminu TELC w Centrum Egzaminacyjnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
informacje o egzaminie i zapisy znajdują się na: http://cj.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/egzaminy/id/2

B2+Beruf (zamiast ZDfB)

Kurs obejmuje:

 • Powtórkę i poszerzenie słownictwa biznesowego przydatnego w rozmowach na różne tematy np. warunki pracy, handel zagraniczny, finanse, ekonomia, reklama, marketing, itd.
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych zarówno pisemnej jak i ustnej komunikacji językowej w codziennych sytuacjach w miejscu pracy w biurze.
 • Opisywanie i komentowanie wykresów oraz diagramów.
 • Ćwiczenie umiejętności wyjaśniania swojego stanowiska w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
 • Rozumienie tekstu pisanego.
 • Rozumienie tekstu ze słuchu: rozmowy na tematy zawodowe, audycje radiowe, odsłuchanie rozmów telefonicznych i sporządzanie notatek służbowych.
 • Korespondencję handlową, umiejętność pisania listów.
 • Ćwiczenie struktur językowych.
 • Zapoznanie się z poszczególnymi częściami egzaminu. Omówienie technik i procedur, prezentacja przykładowych zadań testowych.
 • Egzamin próbny (Probeprüfung), którego wyniki szczegółowo omawiane są na zajęciach.

Po kursie:
Po skończonym kursie istnieje możliwość zdawania egzaminu TELC w Centrum Egzaminacyjnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
informacje o egzaminie i zapisy znajdują się na: http://cj.uek.krakow.pl/site/certyfikaty/egzaminy/id/2

Jeżeli jesteś zainteresowany kursem, którego nie mamy aktualnie w ofercie, napisz do nas na adres kursy@quest.edu.pl


Z poniższych opcji wybierz te, które odpowiadają Ci najbardziej.

Zacznij od wyboru poziomu, na którym chcesz się szkolić, wybierz interesującą Cię datę i godzinę, dobierz lektora.

rodzaj:
poziom:
lektor:
grupa/termin:
Cena: 688 PLN
Ilość wolnych miejsc: 6
Ilość:
Copyright www.webdesigner-profi.de MAXXmarketing GmbH

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.