Konwersatorium B1/B2 (Kod: )

Program zajęć obejmuje aktualne wydarzenia polityczne i gospodarcze, ważne fakty z historii, geografii i kultury Francji, stosunki polsko-francuskie, różnice kulturowe.
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy ogólnej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się w języku francuskim oraz doskonalenie rozumienia ze słuchu.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych (45 min.)

Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lub 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (zgodnie z życzeniem Kursantów), po skompletowaniu się grupy kursowej (minimum 8 osób).

Cena: 500 PLN
Ilość wolnych miejsc: 0
Copyright www.webdesigner-profi.de MAXXmarketing GmbH

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.