francuski kontynuacja - poziom A2 lub B1 (Kod: )

KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO A2 KONTYNUACJA
Kurs adresowany jest do osób posługujących się j. francuskim na poziomie A1 i pragnących kontynuować naukę oraz do wszystkich zainteresowanych będących aktualnie na poziomie A2.
Kurs rozszerzony o słownictwo administracyjno-biznesowe pod kątem przygotowania do egzaminu certyfikowanego CCIP.

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych.

Kurs prowadzą najlepsi lektorzy ze Studium Języków Obcych UEK.

Zajęcia odbywają się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kurs na poziomie A2 stanowi kontynuację nauki dla osób, które ukończyły lektorat na poziomie A1.

Kurs obejmuje:
Wprowadzenie zagadnień gramatyczno – leksykalnych na poziomie A2.
Doskonalenie komunikacji w codziennych sytuacjach osadzonych w kontekście cywilizacji francuskiej.
Rozumienie oraz komentowanie materiałów audio-wizualnych (ćwiczenia za słuchu, filmy, reklamy, itd.).
Ćwiczenie swobodnej konwersacji.
Poznanie i propagowanie kultury i cywilizacji francuskiej.

Cena kursu wynosi 688 zł

KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO B1 KONTYNUACJA
Kurs adresowany jest do osób posługujących się j. francuskim na poziomie A2 i pragnących kontynuować naukę oraz do wszystkich studentów będących aktualnie na poziomie B1.
Kurs rozszerzony o słownictwo administracyjno-biznesowe pod kątem przygotowania do egzaminu certyfikowanego CCIP.

Kurs obejmuje 40 godzin zajęć lekcyjnych.

Kurs prowadzą najlepsi lektorzy ze Studium Języków Obcych UEK.
Zajęcia odbywają się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kurs na poziomie B1 stanowi kontynuację nauki dla osób, które ukończyły lektorat na poziomie A2
i przygotowuje do rozpoczęcia nauki języka biznesu dla osób, które wybiora język francuski na studiach drugiego stopnia. Po pierwszym roku SUM-ów osoby te będą mogły przystapić do certyfikowanego egzaminu Paryskiej Izby Przemysłow-Handlowej i tym sposobem uzyskać międzynarodowy certyfikat.

Kurs obejmuje:
Wprowadzenie zagadnień gramatyczno – leksykalnych na poziomie A2 (B1).
Doskonalenie komunikacji w codziennych sytuacjach osadzonych w kontekście cywilizacji francuskiej.
Rozumienie oraz komentowanie materiałów audio-wizualnych (ćwiczenia za słuchu, filmy, reklamy, itd.)
Ćwiczenie swobodnej konwersacji.
Poznanie i propagowanie kultury i cywilizacji francuskiej.

Cena kursu wynosi 688 zł


Z poniższych opcji wybierz te, które odpowiadają Ci najbardziej.

Zacznij od wyboru poziomu, na którym chcesz się szkolić, dobierz lektora, wybierz interesującą Cię datę i godzinę (grupa).

Cena: 549 PLN
Ilość wolnych miejsc: 0
Copyright www.webdesigner-profi.de MAXXmarketing GmbH

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.