GO AHEAD with your English (Kod: )

Kurs polecany jest dla osób, które posiadają jakiekolwiek podstawy z języka angielskiego na poziomie A2 i chcą:

 • kontynuować naukę języka angielskiego ogólnego,
 • usystematyzować wiedzę i ułożyć ją w logiczną całość,
 • poczuć się pewniej i lepiej radzić sobie wykorzystujac nabytą wiedzę,
 • pracować intensywnie w miłej atmosferze.

Celem kursu jest dalszy rozwój umiejętności językowych umożliwiających precyzyjne komunikowanie się:

 • wprowadzenie słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym,
 • przełamanie bariery komunikacyjnej: ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystywania struktur leksykalnych i gramatycznych w zakresie sytuacji codziennych,
 • praca nad umiejętnością słuchania i wyłapywania informacji,
 • przygotowywanie do pisania prostych, dłużych wypowiedzi.

Organizacja kursu:

 • składa się z 90-minutowych modułów, z których każdy obejmuje wyżej wymienione aktywności (1 moduł to 90 minut zajęć),
 • kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć (30*45 min.) tj. 15 spotkań po 90 min.
 • lektor prowadzący posiada kwalifikacje w zakresie nauczania i trenerstwa,
 • prowadzony jest metodą coachingową i interaktywną,
 • program kursu jest programem autorskim opracowanym w oparciu o książkę English File

Kurs nie obejmuje nauki:

 • słownictwa biznesowego oraz korespondencji biznesowej;
 • w oparciu o programy nauczania CJ UEK;
 • tylko i wyłącznie gramatyki, słownictwa, czy pisania;
 • metodą e-learningową z lektorem.

Wartość dodana kursu:

 • GRATIS: indywidualne doradztwo językowe (spotkania indywidualne na życzenie).
  Wykładowca zajmuje się coachingiem neurojęzykowym;
 • Nabycie micro wiedzy w zakresie: umiejętność aktywnego słuchania, radzenie sobie ze stresem, stosowanie pozytywnego języka.

 Cena kursu wynosi 579 PLN 

Cena: 579 PLN
Ilość wolnych miejsc: 0
Copyright www.webdesigner-profi.de MAXXmarketing GmbH

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.