Angielski

QUEST

Francuski
Hiszpański
Niemiecki
Rosyjski
Włoski

Kurs ZD (Zertifikat Deutsch) B1

Serdecznie zapraszamy na kurs języka niemieckiego
TELC Deutsch - ZD (Zertifikat Deutsch) B1.
 
Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych (45 min.)
i przygotowuje do egzaminu TELC Deutsch ZD (Zertifikat Deutsch) B1. 
 
Kurs jest prowadzony przez mgr Adrianę Szafarowicz, w terminie zajęć do ustalenia, oznacza to, że po zebraniu się grupy kursowej, min. 8 osób odbywa się spotkanie organizacyjne, na którym lektor razem z kursantami wybierają dogodny termin zajęć.
 

Zapisy za pośrednictwem strony internetowej:

logo QUEST

QUEST

Kursy językowe

kursy@quest.edu.pl

Telefon: 533-520-988

Biuro czynne

Poniedziałek-Piątek 900-1500

Kampus UEK

Rakowicka 27, paw. F, pokój 208A

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.