Angielski

QUEST

Francuski
Hiszpański
Niemiecki
Rosyjski
Włoski

Zalety znajomości języka obcego

1. Korzyści zawodowe.

Większe możliwości znalezienia zatrudnienia, wyższe zarobki, szansa na pracę za granicą lub w międzynarodowej korporacji.

2. Swobodne podróżowanie.

Nawiązywanie znajomości z przedstawicielami innych kultur. Możliwość dogadywania się w języku obcym, przez co lepiej i pewniej czujemy się za granicą.

3. Szerszy dostęp do informacji.

Swobodne odczytywanie informacji z różnych źródeł, zapisanych w języku innym niż polski.

4. Pełniejsze obcowanie z kulturą.

Otwarte możliwości na czytanie książek, oglądanie filmów czy rozumienie utworów muzycznych w języku obcym.

logo QUEST

QUEST

Kursy językowe

kursy@quest.edu.pl

Telefon: 533-520-988

Biuro czynne

Poniedziałek-Piątek 900-1500

Kampus UEK

Rakowicka 27, paw. F, pokój 208A

MISJA

Zapewniamy Wam praktyczną edukację językową na najwyższym światowym poziomie przygotowując do międzynarodowych egzaminów certyfikowanych i potwierdzających Wasz poziom znajomości języka obcego.

Stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych, promujących wielojęzyczność i międzykulturowość oraz umożliwiających absolwentom przyszłe zatrudnienie, mobilność zawodową i kontynuowanie samokształcenia przez całe życie.

CELE

Kursy przygotują Cię do egzaminu certyfikującego (LCCI, Cambridge, GO AHEAD with your English, TELC Deutsch, START Deutsch, DFP), na każdym z możliwych poziomów (w zależności od rodzaju kursu).

Każdy kurs LCCI zakończony jest egzaminem próbnym – mock exam.

Zdawalność egzaminu próbnego jest na poziomie blisko 90%.

Kursy językowe trwają 30-40 godzin lekcyjnych w zależności od rodzaju kursu.